Portfolio

Web stranice

Portfolio naših završenih web stranica

Metaling Jajce d.o.o.

BX Kamen d.o.o. Jajce

Werbe Mont Augsburg

Kinološki klub Biseri Plive

Udruženje socijalnih radnika SBK

JU Centar za socijalni rad Jajce

Web aplikacije

Baza podataka Centra za socijalni rad

Opis

Aplikacija – baza podataka bazirana na web sučelju za evidenciju korisnika, potencijalnih korisnika, kategorizaciju i evidenciju po ostvarenim pravima centra, za socijalni rad,  filtriranje pretrage po više kriterija, kao i generaciju izvještaja spremnih za štampanje.

Tehnologija izrade:

PHP & MySQL, HTML, CSS, JavaScript (Bootstrap 3)

Sustav za izdavanje komunalnih računa

Opis

Aplikacija za izdavanje i evidenciju komunalnih računa bazirana na web sučelju, za potrebe JKP ViK Dobretići. Unutar aplikacije moguće je na brz i jednostavan način izdavati račune, sortirati po kriterijima, te kreirati mjesečne i godišnje izvještaje.

Tehnologija izrade:

PHP & MySQL, HTML, CSS, JavaScript (Bootstrap 4)

Zainteresovani ste za saradnju? Kontaktirajte nas putem kontakt forme