Šta su web aplikacije i čemu služe

Šta su web aplikacije i čemu služe
Definicija web aplikacije Web aplikacija je računarski program koji koristi web preglednike i web tehnologiju za izvršavanje zadataka putem interneta. Web aplikacije mogu biti dizajnirane za široku upotrebu i mogu ih koristiti svi, od organizacije do pojedinca iz brojnih razloga. Kako web aplikacije funkcionišu? Web aplikacije koriste kombinacijuRead more